Länkar

Kontrollföretag för kylanläggningar

Naturvårdsverket föreskriver ackreditering som kontrollform för kyl- och värmepumpsföretag. Grund för ackrediteringen är Naturvårdsverkets köldmediekungörelse.

SWEDAC ansvarar för föreskrifter och bedömning av de företag som får utföra kontroll, installation och reparation av kylanläggningar. SWEDAC ackrediterar kontrollorgan typ C på kyl- och värmepumpsområdet
(enligt STAFS 2002:4, SS EN ISO/IEC 17020)