Luft-luftvärmepumpar

Komfortvärmepumpen hämtar värme från utomhusluften och överför den till den cirkulerande inomhusluften. Tekniken passar bra för direktvärmda småhus och mindre butiker och verkstäder. Komfortvärmepumpen kan inte producera varmvatten. Den kan dock reverseras och fungera som luftkonditionering. Byggnaden tillförs inte utomhusluft, så ventilationen måste ske på annat sätt, t ex med separat ventilationsvärmeväxlare.

Systembeskrivning
Luft/luft-värmepumpen hämtar sin energi ur uteluften genom en eller flera fläktar. Ett köldmedia hettas upp och överförs till en eller flera luftbehandlare placerade inomhus. För att montera en luft/luft-värmepump av så kallad splittyp krävs ackreditering.

Fördelar
* Till skillnad från andra värmepumpsystem ger denna typ inte bara billig energi utan även klimatförbättringar inomhus.
* Lättinstallerad.
* Reversibel, d.v.s. har möjlighet att användas som luftkonditionering på sommaren.
* Möjlighet att använda som avfuktare.
* Många bra typer på marknaden, både högteknologiska invertervärmepumpar såväl som standard, så kallade, on/off-maskiner.
* Perfekt alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem
* Bra livslängd vid korrekt installation.
* Låg totalkostnad.

Nackdelar
* Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
* Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
* Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat (se svepgodkända värmepumpar).
* Det finns även fortfarande kvar på marknaden så kallade konverterade värmepumpar - d.v.s. värmepumpar som är byggda för exempelvis. köldmedia R-22 (i Sverige förbjudet i nyinstallation) och som konverterats till annat godkänt köldmedia (till exempel R 407c eller R 417a) i Sverige.

Allmänt
* På grund av stort intresse för den här typen av värmepumpar har det importerats många olika märken till marknaden. En del av dessa märken och modeller är inte avsedda för de kalla och fuktiga vintrar som vi har och klarar därför inte att fungera klanderfritt på vintern. Resultatet av dessa värmepumpar blir utebliven besparing och dyra reparationer.
* Att montera denna typ av värmepump själv är ett lagbrott (se miljöbrottsbalken).
* Vanligaste köldmedia idag är R 410a.
* Tillståndsplikt i vissa kommuner.

(Källa Svep)