Service

En värmepump kräver väldigt lite i form av service och underhåll.

Regelbunden kontroll av driftsvärden är att rekommendera då vet man att anläggningen alltid går optimalt och det betalar sig alltid.